ศูนย์สุขภาพเบสท์ สาขา ถนนทิพย์ช้าง

ศูนย์สุขภาพเบสท์ สาขา ถนนทิพย์ช้าง

          "ร้านยาเบสท์ลำปาง" ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษาคม 2542 ในนามของ
"ศูนย์สุขภาพเบสท์" นำทีมโดย เภสัชกร สุเรศว์ อโรร่า ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะทำร้านยาคุณภาพเพื่อประชาชนชาวลำปาง เพื่อให้ได้ร้านยาที่เสมือน "ศูนย์สุขภาพ"คอยให้คำแนะนำแก่ประชาชนและผู้ที่ต้องการใช้ยาต่างๆ
          ด้วยกำลังใจและการสนับสนุนจากประชาชนชาวลำปาง "ร้านเบสท์" จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และได้รับการบริการที่ประทับใจ สมกับที่ให้โอกาส "ร้านยาเบสท์" เป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวท่าน

209,211,213-213/1-2 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

054-323555           054-013196

 Email:besthealthcenter@gmail.com